ALLE PRISER ER INKL. TOLL OG MVA.

filter
SKALL AVEVE ØSTERSSKALL
12,5 KG
KALIUMTILSKUDD TIL FUGLER
AVEVE ØSTERSSKALL
(5411866625002) Populær
 
NOK 122,00
ELDORADO HØNSEHUS
(5701883268697)  
 
NOK 2 008,00
Informasjon om høns
Høns er noen hårdføre og produktive dyr, derfor drives det oppdrett rundt om i hele verden. Det sies at høns opprinnelig stammer fra de røde jungelhønsene fra de sørøstasiatiske junglene. Høns legger egg uavhengig av om hanen er tilstede eller ikke, dog er hanen nødvendig hvis eggene skal ruges ut, da dette jo krever at de er befruktet. Rett før eggleggingen oppfører en høne seg rastløs og dette får hanen til å finne et passende sted for rede. Eggene blir helst lagt et mørkt sted, gjerne under en busk eller i en redekasse. En fordypning blir skrapt frem i underlaget, formes rund av hønens bryst, hvor hun etterpå kaster kvister og strå over skuldrene og så blir dagens egg lagt. Om våren hender det at en høne, alt ettersom hvilken rase det er etter legging av 15-20 egg, ønsker å parre seg igjen.  

Parring og ruging

Parring betyr instinkt til å ruge. Er hønen i denne tilstanden, vil den konstant trykke seg ned i underlaget i redekassen, samtidig som den uttrykker truende og advarende lyder når andre nærmer seg. Den forlater redet kun en gang om dagen for å finne mat og vann og for å tømme seg for avføring. Det tar 21 dager og ruge ut et hønseegg. Før rugingen starter, har hønen ventet til redet er helt fullt for å sikre seg at alle eggene blir klekket ut samtidig. Og i god tid før eggene skal klekkes ut begynner de nesten ferdige kyllingene å pipe inne i eggene. Kyllingenes nebb har en liten tann på oversiden som de bruker til å hakke av toppen av egget helt uten hjelp av hønemor. De som ikke klarer dette selv, er fortapt! Derfor ruger hønemoren gjerne et eller to døgn ekstra for å sikre seg at flest mulig overlever.

Kyllinger

Nyklekte kyllinger er ikke i stand til selv å holde varmen, og må derfor passes av hønemor eller i en kasse under en varmelampe. De kan på grunn av eggeplommens høye næringsinnhold vente i opp til 24 timer med å få det første måltidet, hvilket gir mulighet for å handle og sende nyklekte kyllinger.

Territorium

I området som hanen råder over er mer eller mindre et avgrenset yngleterritorium, hvor det er flere høner. To haner kan godt dele et territorium, hvis det er tilstrekkelig med høner til dem begge. Hønene vil som oftest fordele seg på de to hanene.

Parring

Hanen vil gjerne pare seg med de hønene som er høyest oppe i hakkeordenen, flere ganger om dagen. Selve paringen innledes slik at hanen gjør haneben ved å spankulere omkring helt utstrakt, mens hønen gjør ryggraden flat og går ned på kne. Hanen hopper opp på hønens rygg og tar tak i nakkefjærene for å holde balansen. Siden høns ikke har noen utvendige kjønnsorganer, skal hele prosessen foregå i samarbeid mellom hanen og hønen for å få de to åpningene til å møtes. Etter paringen rister hønen fjærdrakten på plass. Underordnede haner vil prøve å snike seg til og parre hønene, og hvis dette lykkes, uten at førerhanen rekker å gripe inn, vil det som oftest være med lavt rangerte høner.  

Stell, fjærpuss og støvbad

Rundt to ganger daglig viser hønene adferd om at de ønsker å stelle seg, normalt når de er mette og føler seg vel tilpass. Så går de i gang med å pusse fjær med nebb. Støvbad i tørr jord eller sand, synes de er godt. De lager en fordypning, hvor de legger seg på rygg og side i en stor sosial bunke, og sparker jord og sand opp i kaskader for å få det inn under fjærene. Etterpå rister de seg og pusser fjærene.

Biologi
I og rundt skogholtet lever de ville hønsene i små flokker. Maten de lever av er for eksempel nedfallsfrukt, frø, spirer, smådyr og lavt hengende bær. Mens de leter etter føde skraper hønsene instinktivt ned i jorden for å finne mark, innsekter og liknende. Finner de noe ekstra godt eller bare mat i store mengder, tilkalles de andre hønsene ved at de gir fra seg en karakteristisk lyd. I flokken er det en streng hakkeorden. Hannene er øverst i hakkeordenen og hver høne har sin plass. En hønes hukommelse varer i ca. 25-30 individers plass i hakkeordenen, derfor oppløses flokken når tallet kommer der omkring! Unge hanner jages ut av flokken av den eller de gamle hanene, når de når kjønnsmoden alder.  

Signaler

Høns kommuniserer ved å klukke. De gjør dette jevnlig til hverandre for å holde flokken samlet, markere deres personlige avstand til andre ved å stirre sint og nikke. De informerer om ekstra gode fødefunn, ved en hysterisk klukking. Når de advarer om trusler, avgir de en moderat, men et høyt klukk-klukk. For kjente trusler og for ukjente farer og muligens farlige dyr, flakser de rundt og gir fra seg en advarende og alarmerende, gåk-gåk! Kyllinger har en vedvarende ”sprø” piping. Den orienterer hele tiden hønemoren om hvor den er. Hønemoren har en spesiell klukking når hun har funnet mat til de og den likner på hannens rop når det er mat. Hanen har en tendens til å ”vise godbiter” til hønene. Det vil si at han viser dem mat ved å samle det opp med nebbet for å kaste det igjen, samtidig som han gir fra seg en god mat lyd. Han viser hønene gode redeplasser ved demonstrativt å gå inn og ut av redekassen. Når en hane galer, er det for å signalisere til andre haner mot å trenge seg inn på hans territorium, for å holde flokken samlet, samt å markere seg som den førende hanen. Han galer høyt ved soloppgang, men også på mange andre tidspunkter. Et høyt og klart gal, gir uttrykk for en stor hane.  

Hønsehold

Velger man å holde høns som husdyr, skal man sørge for at man etterlikner de naturlige forhold best mulig. De skal bestå av en flokk på minst 3 individer og høyst 25. De skal ha adgang til løse materialer som bunnstrø til å skrape i og godt med plass for å unngå stress på grunn av konstant å skulle hevde seg. Støvbading er en viktig del av hønsenes egen naturlige pleie og derfor skal de ha fri adgang til sand og jord som de kan støvbade i. Et hønsehus til å søke le i, samt redekasser til eggleggingen. Friskt vann og fôr hver dag. Kladder på brettet med gjødsel, skal fjernes minimum en gang i uken, men gjerne oftere. Skift bunnstrø ofte. Enten skift eller snu jorden i hønsegården minimum 1 gang i året. Mal eller kalk hønsehuset innvendig 1 gang i året. Rengjøring og fjerning av mugg, reduserer smittefaren fra parasitter og holder hold av høns nesten luktfritt. Hanglete høns fjernes straks fra resten av flokken.  

Kundeservice:
Åpent hverdager 10.00 – 14.00
Telefon: 23 96 48 88
Email: kundeservice

Vi anvender Pensio Payment Gateway for å håndtere kortbetalinger på et sikkert vis, slik at du er garantert at dine opplysninger blir behandlet fortrolig.

PCI Compliance

Fornøyd bruker
Kan per dagsdato bare anbefale og handle hos Zoomarked.no veldig rask levering.
22.04.2018 - Urs Johann
Hurra for Zoopermarked!
Jeg kjøper mengder av hundefôr til våre 4 x Engelsk settere. Veldig gode priser, superrask levering (levert til døren!) og veldig enkelt med nettløsning. Hurra for Zoopermarked!!
24.04.2018 - Irene Andersen

Husk å logge inn for å motta 4% / 8% i bonus på ditt kjøp.

Er du ikke medlem kan du bli det her.