ALLE PRISER ER INKL. TOLL OG MVA.

Tetra – kjempeutvalg i fiskefôr og pleiemidler
Intet er flottere å kikke på enn et akvarium med krystallklart vann og full av fargestrålende fisk og planter. Men et slikt syn kommer ikke av seg selv. Det krever både tid og viten om akvaristikk. Men det dreier seg i like høy grad om valg av det riktige fôr og korrekte pleiemidler. Her tilbyr Tetra et hav av muligheter. Og hos Zoopermarked får du det selvfølgelig til markedets beste priser. Kjøp Tetra produkter billig hos Zoopermarked.no

Ta godt vare på ditt akvarium
Et akvarium er et vannmiljø som er kunstig skapt. Det er et levende lukket kretsløp som skal fungere. Det kan meget enkelt risikere å bli utsatt for alger eller at du overfôrer fiskene dine. Kjøper du produkter fra Tetra, kan du enkelt holde både fisk og akvarium sunt.
Men det er ikke nok bare å kjøpe produktene. Det krever også en viss viten om akvaristikk. Du skal vite hvilken betydning valget av fôr og pleiemidler har for et akvarium.

Tetra er kvalitet
Fôr og pleiemidler fra Tetra er alle i toppkvalitet. De gir deg de beste mulighetene for å holde fiskene sunne og friske. Tetra er i dag en av verdens førende innenfor fiskefôr og pleiemidler. Og den posisjonen har de oppnådd gjennom mange års forskning av biologer, kjemikere, ingeniører og dyrleger. Og det er en forskning som hele tiden er under utvikling i jakten etter de beste produktene.

Tetra fiskefôr - hvilken type skal jeg velge?
Det finnes mange forskjellige typer fiskefôr til akvariefisk. Du skal som hovedregel velge fiskefôr ut i fra de fisk som er i akvariet ditt. Fiskefôr fås i flak, som flyter oppå vannet. Det er et godt kvalitetsfôr som dekker energibehovet hos alle alminnelige fisk. Man kan også få flakfôr med Spirulina. Det er velegnet til fisk som spiser grønt, for eksempel Mollyer. Dette flakfôret fås også i en variant som synker til bunns.
Det er velegnet til for eksempel maller og andre algespisende fisk.
En annen form for fiskefôr er granulat, som synker litt raskere mot bunnen enn flakfôr. Også her finnes det mange forskjellige typer, alt avhengig av hvilke fisk du har. Tetra fiskefôr får du også som sticks. Det er avlange fôrpiller som også finnes i flere varianter. Sist, men ikke minst har Tetra fôrtabletter som strakt faller til bunns. Disse fås også i flerre varianter.
Så Tetras utvalg i fiskefôr er stort. Det er noe til enhver fiskeart. Alle har en optimal sammensetning av ernæring og stoffer som er viktig for de forskjellige typer fisk. Det gir sunne og sterke fisk. Noen fôr-arter er iblandet fargeforsterkende midler, slik at fiskene blir enda mer fargestrålende. Det gjelder blant annet fisk som cichlider, discus og gullfisk.

Den korrekte vannpleie med Tetra
Fôr er en viktig del av akvaristikk. Men vannet i akvariet skal også passes og pleies.
Vannet i et akvarium er et lukket lite økosystem. Det består av en lang rekke forskjellige stoffer som skal fungere i perfekt balanse med hverandre. Hvis ikke akvariet har den rette balansen på flere parametere, risikerer man at algeveksten øker, samtidig som planter og fisk trives dårlig og i verste fall dør.

Tetra har en del forskjellige testmateriell du kan bruke for å sike deg de riktige verdiene i akvariet. Og de er ganske enkle å utføre. På den måten finner du enkelt ut hvor en eventuell ubalanse i akvariet befinner seg. Hos Zoopermarked.no kan du kjøpe flere forskjellige billige vann-tester.
Det er som sagt flere verdier i akvariet som skal overholdes.
Og disse er:
Ph-verdi:

Med dette måler du vannets surhetsgrad. Ikke alle fisker har samme toleranse overfor ph-verdien. Men Tetra ph-vann-test kan du fastslå den helt nøyaktige verdien. Husk på at dekorasjoner i akvariet kan endre ph-verdien i akvariet. Det samme gjelder når du skal skifte vann. Ph-verdien er veldig forskjellige alt etter hvor i landet du bor. Så husk å måle.

KH-verdi:
En betegnelse for karbonathardhet. Den er med til å regulere vannets ph-verdi og bør ligge omkring 10 dH. Sørg for å holde KH-verdien noenlunde stabil.

GH-verdi:
Denne angir vannets hardhet. Kalsium og Magnesium er noen av de grunnstoffene som har betydning for vannets hardhet. Som med ph-verdien er det også her store regionale forskjeller på vannets hardhet. Forskjellige fisk trives i forskjellige typer hardhet. Hvis du bruker regnvann for å utlikne hardheten, skal du sørge for at det kommer fra åpen himmel og ikke via hustak og nedbørsrør, hvor det kan sitte colibakterier.

NO2 og NO2-verdi:
Står for henholdsvis nitrit og nitrat. Disse stoffene stammer fra fiskens avføring og ubrukt fiskefôr. Dette danner også grobunn for mer algevekst. Tetra vannpleiemiddel hjelper med å løse dette problemet. NO2 skal ikke ligge over 0,3 mg/l og NO3 skal holdes under 50 mg/l.

NH3 og NH4-verdi:
Angir vannet innhold av ammoniakk som er en viktig faktor for fiskene. For mye ammoniakk kommer av overfôring og/eller for mange fisk i akvariet. Da ammoniakkverdien har en nær relasjon til nitrit- og nitratinnholdet, bør du gjennomføre alle tre testene i forbindelse med hverandre.

Har du alger i akvariet, så har Tetra midlene mot disse
Vannet i et akvarium kan fort bli grumsete. Det første du kan gjøre er å rense akvariet og filteret. Etter det kan du fint skifte ut 25% av vannet. Når du skifter vann, skal du bruke Tetra vannpleiemiddel som nøytraliserer Klor, Kobber, Bly og Zink, som finnes i vårt drikkevann. Du kan også senere bruke et Tetra vannpleiemiddel som gir optisk rent vann og reduserer algene.
Når du jevnlig skifter vannet i akvariet, vil det i stor grad hindre at algeveksten får overtaket. Skulle det imidlertid skje, så har Tetra flere gode produkter til både å bekjempe og forebygge algevekst. Alger vokser ved overfôring, for mange fisk og planter, eller hvis det er lys i akvariet for mange av døgnets timer.

Du kan trygt dra på ferie med Tetra ferie-fôr
Tetramin Holiday er et ferie-fôr til alle akvariefisker. Sunn ernæring i opptil 14 dager.
Fôret inneholder velsmakende dafnier, viktige vitaminer, sporstoffer, samt mineraler.
Påvirker ikke vannkvaliteten. Fås også til slørhaler.

Kjøpe Tetra fiskemat og vannpleiemidler hos Zoopermarked.no
Zoopermarked.no har et stort utvalg av billig fiskefôr og vannpleiemidler.
Bestill her på siden og vi leverer i løpet av få dager.
Enklere blir det vel neppe.

Kundeservice:
Åpent hverdager 10.00 – 14.00
Telefon: 23 96 48 88
Email: kundeservice

Vi anvender Pensio Payment Gateway for å håndtere kortbetalinger på et sikkert vis, slik at du er garantert at dine opplysninger blir behandlet fortrolig.

PCI Compliance

Rask levering, fikk det jeg bestilte.
Rask levering, fikk det jeg bestilte.
24.04.2018 - Rune Hukkelås
Best price online:-)
Best price online:-)
22.04.2018 - Marcin Wolanski

Husk å logge inn for å motta 4% / 8% i bonus på ditt kjøp.

Er du ikke medlem kan du bli det her.