Fraktfritt over 500 kr. ✓ Lynrask levering ✓ Ingen toll ✓

Club Zoopermarked

Alle kan ganske gratis melde sig inn i fordelsklubben vår, Club Zoopermarked.

Klubben gir dig kontante fordeler. Du sparer opp 4% i bonus på alle kjøpene dine hos Zoopermarked. Gjelder også utsalgs- og tilbudsvarer. To ganger om året blir den oppsparte bonusen frigitt. Denne frigivelsen av bonus til å handle for hos Zoopermarked, sker i juli og januar. Opplysning om bonus og frigivelse av denne, vil du motta via e-post. Bemerk: Det krever en korrekt e-postadresse for å få tilsendt informasjon om bonus.

Som kunde skal du bare huske å være logget inn når du handler online. Da vil du automatisk få muligheten for at få fratrukket en eventuell tilskrevet bonus fra kjøpet ditt.

Hvis du handler for mer enn kr. 10.000,- i et kalenderår, vil du automatisk bli oppgradert til GULL-Medlem. Da vil du i alt opptjene 8% bonus på alle de varene du kjøper. Dette gjelder for alle etterfølgende kjøp, som overstiger kr. 10.000,-. Denne statusen og ekstra bonusen beholder du så lenge du handler former enn kr. 10.000,- i et helt kalenderår.

Du har også mulighet for å benytte dig av vores attraktive stempelkortordning. Her kan du få opp til hver 7. vare gratis. Via dit medlemsnummer holder vi styr på alle kjøpene og stemplene dine.

 

Fordele

 

 

Som medlem har du adgang til medlemssenteret, som du kan tilgå online. Via medlemssenteret (eller din ordrebekreftelse)

  • kan du hele tiden følge med i kjøpene dine og din status som medlem.
  • Der kan du også se alle opplysninger omkring kjøpene dine, bonus, stempler, samt endre addresse
  • Hvis du ønsker å fravelge mottakelse av elektronisk reklame, er dette også mulig inne i medlemssenteret, i selve nyhetsbrevet samt ved å kontakte kundeservice.

Du kan til enhver tid følge med i din bonus og dine stempler, via din ordrebekreftelse fra webshoppen. Din bonus samt eventuelt oppsparte stempler vil alltid fremgå her.

Bli medlem av Club Zoopermarked

 

Vilkår for medlemskap av Club Zoopermarked

Club Zoopermarked drives og eies av PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, DK-8270 Højbjerg, Danmark. Henvendelser vedr. Club Zoopermarked kan rettes til vår kundeservice på telefon 23 96 48 88 mellom kl. 10-14 på alle hverdage eller kundeservice@zoopermarked.no.

Club Zoopermarked er et gratis fordelsprogram, hvor du kan opptjene bonus, stempler og andre fordeler og rabatter. Det gjelder kun ved kjøp på Zoopermarked.no.

Når du melder deg inn, vil du ikke motta et fysisk medlemskort. Når du logger deg inn via hjemmesiden vår, skal du bruke dine tilsendtelogg inn opplysninger.

Ved din innmeldelse oppnår du automatisk adgang til medlemssenteret, som du kan tilgå online. Via medlemssenteret (eller din ordrebekreftelse/faktura) kan du hele tiden følge med i kjøpene dine og din status som medlem.Der har du også mulighet for å se alle opplysninger omkring dine kjøp, bonus, stempler samtendre addresse, m.m.

Du skal ha en e-postaddresse og være minst 13 år, for å være medlem av Club Zoopermarked.

Din bonus og stempelkortordning

Du oppsparer 4% i bonus på alle kjøpene dine hos Zoopermarked. Også utsalgs- og tilbudsvarer. To ganger om året frigir vi den oppsparte bonusen. Frigivelsen av bonus til dine kjøp hos Zoopermarked skjer ultimo juni og ultimo desember. Opplysninger om bonus og frigivelse av denne tilgår dig via e-post. Bemerk: Det krever en korrekt e-postaddresse for å få tilsendt informasjon om bonus.

Som kunde skal du bare huske å være logget inn når du handler online. Da vil du automatisk få muligheten for at få fratrukket en eventuell tilskrevet bonus fra kjøpet ditt.

Hvis du handler for mer enn kr. 10.000,- i et kalenderår, vil du automatisk bli oppgradert til GULL-Medlem. Da vil du i alt opptjene 8% bonus på alle de varene du kjøper. Dette gjelder for alle etterfølgende kjøp, som overstiger kr. 10.000,-. Denne statusen og ekstra bonusen beholder du så lenge du handler former enn kr. 10.000,- i et helt kalenderår.

Du har også mulighet for å benytte dig av vores attraktive stempelkortordning. Her kan du få opp til hver 7. vare gratis. Via dit medlemsnummer holder vi styr på alle kjøpene og stemplene dine.

Husk: Hvis kjøpet ditt (og dermed tilknyttet bonus) er blitt tilskrevet medlemskapet ditt, vil den bonusen som du opptjente ved kjøpet, bli fratrukket medlemskapet ditt!

Ubrukt bonus blir automatisk foreldet to år efter, at bonusen ble frigitt til din disposisjon. Hvis du melder dig ut av Club Zoopermarked, vil all opptjent bonus og alle stempler automatisk bli slettet.

Vi vil gjerne i kontakt med deg!

Ved din innmeldelse til Club Zoopermarked, har du muligheten for å gi oss tillatelse til, at vi må kontakte deg med tips, tilbud, konkurranser, kampanjer, events mm., som passer til deg og din profil. Det mest vanlige er, at vi sender dig e-poster, men vi kan også sende deg sms og app-beskeder, og bruke kommunikasjonsapps (f.eks. Messenger) eller sosiale medier (f.eks. Facebook), hvis du ønsker det.

Du skal aktivt gi oss tillatelse til, at vi får kontakte deg. Dette kan skje ved din innmeldelse til Club Zoopermarked, hvor du aktivt skal krysse av i samtykkefeltet, eller ved at du gir tillatelse via medlemssenteret.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan dette gjøres inne i medlemssenteret, i selve henvendelsen, samt ved å kontakte vår kundeservice på telefon 23 96 48 88 mellom kl. 10-14 på alle hverdage eller kundeservice@zoopermarked.no.

Dine personopplysninger

Club Zoopermarked drives og eies av PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, DK-8270 Højbjerg, Danmark. PW Administration er dataansvarlig etter de gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger. Når du melder deg inn i Club Zoopermarked, gir du oss tillatelse til, at vi må behandle dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap.

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

  • De oplysninger du avgir, når du melder deg inn i Club Zoopermarked, og når du oppdaterer profilen din.
  • Opplysninger om kjøpene dine hos Zoopermarked, hvis du samtidig bruker medlemskapet ditt.
  • Opplysninger om, hvilke nyhetsmails du pbner og klikker i, hvilke sider du besøker på Zoopermarked.no, samt hvilke produkter du klikker på og legger i kurv. Når du beveger deg inne på Zoopermarked.no gjelder Zoopermarkeds privatlivspolitikk ved siden av disse vilkårene.
  • Svar på spørsmål fra oss
  • Cookies

Vi bruker dine opplysninger til å gi deg bonus og medlemsfordeler og registrerer samtidig, når du bruker bonusen din, eller dine medlemsfordeler.

Dessuten bruker vi dine opplysninger til profilering for å oppnå viten om dine produktpreferanser, slik at vi kan målrette vår kommunikasjon med deg – og dermed sikre, at du får relevante tilbud, som matcher deg og dine interesser.

Ditt samtykke og din tilmelding til medlemskap av Club Zoopermarked, er vår hjemmel til behandle dine personopplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra a og b (EU/2016/679). Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og din tilmelding ved å melde deg ut av Club Zoopermarked. Dette kan skje ved å kontakte vår kundeservice.

Dine opplysninger brukes utelukkende til poenghåndtering og markedsføring.

Du har alltid rett til å få innsikt i, hvilke personlige opplysninger vi har registrert på deg. Og du kan alltid kontakte vår kundeservice, hvis du har trenger hjelp til å endre eller rette i dine opplysninger. I slike tilfeller skal du henvende deg til vår kundeservice på kundeservice@zoopermarked.no. Det er også her du skal henvende deg, hvis du vil gjøre bruk av din rett til å få en utlevert dine opplysninger.

Du kan også alltid selv rette i dine stamopplysninger på medlemssenteret på zoopermarked.no.

Hvis du melder deg ut av Club Zoopermarked, vil du med det samme bli blokert i systemet vårt, og vil ikke lenger motta noen kommunikasjon fra oss. Vi stopper samtidig med å behandle dine opplysninger med henblikk på markedsføring.

Vi kan overlate dine opplysninger til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysninger på våre vegne. Disse eksterne samarbeidspartnerne kan bl.a. være partnere som håndterer den tekniske driften og forbedringer av systemene og hjemmesiden vår, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, bl.a. retargeting, samt til din bedømmelse av vår virksomhet og produkter. De eksterne samarbeidspartnerne er databehandlere, og dette betyr at de er under vår instruks, og at de behandler opplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ingen databehandlere får bruke de innsamlede oplysningene til andre formål enn å oppfylde deres avtale med oss, og databehandleren er naturligvis underlagt fortrolighet om disse. Skriftlige databehandleravtaler er inngått med samtlige databehandlere.

To av våre databehandlere er etablert i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Gjenoem databehandlernes sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, er de fornødne garantier for overføring av opplysninger til USA, sikret. Dersom vi vil bruke andre databehandlere som er etablert uten for EU/EØS enn de to nevnte, vil dette alltid skje med sikring av gyldige overførselsgarantier.

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger i vår behandling av dine opplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller på dt@datatilsynet.dk.  

Generelle betingelser

PW Administration ApS forbeholder sig retten til å endre fordelsprogrammets vilkår og til helt å stoppe Club Zoopermarked med 1 måneds varsel. All opptjent bonus og stempler som er del av stempelkortordningen, vil i så fall fortsatt kunne brukes innenfor den ovenfor nevnte tidsfrist. Hvis der skjer vesentlige endringer med fordelsprogrammet, vil PW Administration ApS orientere deg om dette i en e-post. PW Administration ApS betrakter endringerne som godkjent av deg, hvis du fortsetter med å bruke medlemskapet ditt etter at du har mottatt e-posten. Hvis du ikke kan akseptere endringene, må du melde deg ut av Club Zoopermarked.

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av Club Zoopermarked, kan du melde deg ut ved å kontakte vår kundeservice. Hvis du melder deg ut, mister du all opptjent bonus, som du ennå ikke har brukt. Samtidig mister du retten til å benytte andre medlemsfordeler, som det å opptjene og innløse stempler som er del av stempelkortordningen, da dette krever et gyldig medlemsskap.

Hvis du ikke har handlet hos Zoopermarked i 2½ år, vil vi automatisk melde deg ut av Club Zoopermarked. Du vil motta et varsel om dette, 1 uke før vi melder deg ut.

De her nevnte vilkår for Club Zoopermarked, er gyldige fra 24. mai 2018, og erstatter alle tidligere utgaver.