Fraktfritt over 500 kr. ✓ Lynrask levering ✓ Ingen toll ✓

Privatlivspolitikk

PRIVATLIVSPOLITIKK (personvernerklæring)

Denne privatlivspolitikken forklarer, hvordan Net K/S og PW Administration ApS (samlet "Zoopermarked", "vi", "vår" eller "oss") samler og behandler dine personopplysninger. 

Den juridiske enheten, som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

PW Administration ApS

Bakkedraget 3

8270 Højbjerg

CVR: 26441366

 

PW Administration ApS kan kontaktes på enten kundeservice@zoopermarked.no eller på telefon 23 96 48 88 på alle hverdager mellom kl. 10-14.

Denne privatlivspolitikken gjelder for personopplysninger, som du utleverer til oss i forbindelse med et kjøp hos Zoopermarked, via henvendelse vedrørende produktene våre, men også dem vi innsamler via hjemmesiden: www.zoopermarked.no.

1. Innsamling av opplysninger

1.1 Ditt besøk på Zoopermarked.no

1.1.1. Hvilke opplysninger gjemmer vi ved besøk på Zoopermarked.no?

Vi samler automatisk opplysninger om deg og dine bevegelser på hjemmesiden vår, når du besøker Zoopermarked.no. Disse opplysningene er bl.a. hvilken type browser du bruker, hvilke søkeord du bruker på Zoopermarked.no, din IP-adresse, din nettverkslokasjon, samt informasjoner om den elektroniske enheten du bruker. Både vår privatlivspolitikk og vår cookiepolitikk er gjeldende ved bruk av Zoopermarked.no (se cookiepolitikk her). 

1.1.2. Hva er formålet med innsamling av dine personopplysninger, når du besøker hjemmesiden vår?

Formålet med innsamlingen er å optimere brukeropplevelsen, samt funksjonaliteten på Zoopermarked.no. Dessuten er formålet å bruke de innsamlede opplysningene til målrettet markedsføring, inkludert retargeting gjennom bl.a. sosiale medier som Facebook eller søkemaskiner som Google. Denne håndteringen av dine opplysninger er nødvendig for, at vi kan vareta våre interesser i det løpende arbeidet med forbedring og optimering av hjemmesiden, samt for å kunne vise deg relevante tilbud og varer.  

1.1.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (EU 2016/679).

1.2. Ditt kjøp på Zoopermarked.no og din kommunikasjon med oss

1.2.1 Hvilke opplysninger innsamler vi i forbindelse med ditt kjøp på Zoopermarked.no og i din kommunikasjon med oss?

I forbindelse med ditt kjøp eller i din kommunikasjon med oss, gjemmer vi de opplysninger, som du selv avgir. Dette kan bl.a. være ditt navn, addresse, e-postaddresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om den IP-addressen, som er brukt i forbindelse med ordreopprettelse på Zoopermarked.no

1.2.2. Hvad er formålet med innsamling av personopplysninger i forbindelse med et kjøp på Zoopermarked.no og i din kommunikasjon med oss?

Formålet med innsamling og behandling av opplysninger er, at vi ønsker å overholde den avtalen vi har med deg, bl.a. med å levere de produktene, som du har bestilt. Dessuten er formålet med behandlingen, å kunne håndtere dine rettigheter vedrørende returneringer og reklamasjon, samt – hvis det blir nødvendig – å kunne kontakte deg vedrørende relevant informasjon om de produktene, du har kjøpt. Dessuten kan vi bruke opplysninger om kjøpene dine, til å overholde diverse lovkrav, som bl.a. bokføring og regnskap, samt ved tilbagetrekking av produkter. Vi innsamler IP-addresser ved opprettelse av bestillinger på hjemmesiden vår, slik at vi kan vareta vår interesse i å forhindre svik.

1.2.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f (EU 2016/679).

1.3. Nyhetsbrev

1.3.1. Innsamling av opplysninger ved hjelp av nyhetsbrev

Når du er påmeldt nyhetsbrevet, innsamler vi opplysninger om ditt navn, e-postaddresse og evt. mobilnummer.

1.3.2. Hvilke formål har innsamlingen av opplysninger ved hjelp af nyhetsbrev?

Formålet er å vareta vår interesse i å kunne levere nyhedsbrev til deg.

1.3.3. Rettsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (EU 2016/679).

1.4. Innlogget som Club Zoopermarked-medlem

Hvis du er Club Zoopermarked-medlem, og når du – mens du er logget inn som medlem på siden – oppretter bestillinger eller på annen vis bruker hjemmesiden vår, jf. pkt. 1.1 og 1.2, behandler vi i tillegg opplysningene dine i henhold til vilkårene for Club Zoopermarked. Vilkårene for Club Zoopermarked er gjeldende, sammen med nærværende privatlivspolitikk, og ved en evt. uoverensstemmelse mellom de to, får vilkårene for Club Zoopermarked forrang over privatlivspolitikken.

2. Mottakere av personopplysninger

2.1 Videregivelse av dine opplysninger som ledd i leveringsprosessen

Vi videregir opplysninger om ditt navn, addresse, e-post, telefonnummer, bestillingsnummer samt evt. spesifikke leveringsønsker til den transportøren, som står for leveringen av bestilte varer til deg. Hvis du har kjøpt en ikke-lagerført vare, kan de samme opplysninger som videregis til transportørene våre, videregis til enten produsenten eller grossisten, og vedkommende vil i slike tilfelle stå for leveransen.

2.2. Videregivelse av dine opplysninger til andre selskaper i Petworld Gruppen

Dine opplysninger vil bli videresendt til Net K/S, som er driftselskapet bak webshoppen og hjemmesiden. Andre selskaber i Petworld Gruppen vil, hvis dette skulle bli nødvendig for fullførelsen av kjøpet ditt, få videresendt dine opplysninger.

2.3. Videregivelse av dine opplysninger til eksterne samarbeidspartnere

Vi kan videregi dine opplysninger til eksterne samarbeidspartnere, som behandler oplysninger på våre vegne. Disse eksterne samarbeidspartnere kan bl.a. være partnere som håndterer den tekniske driften, samt forbedringer av våre systemer og hjemmeside, utsending av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, som f.eks. retargeting, samt til din bedømmelse av vår virksomhed og våre produkter. De eksterne samarbeidspartnerne er databehandlere; Dette betyr at de er under våre instrukser, og at de behandler opplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ingen databehandlere får bruke de innsamlede oplysningene til andre formål enn å oppfylde avtalen med oss, og databehandleren er naturligvis underlagt fortrolighet om disse. Skriftlige databehandleravtaler er inngått med samtlige databehandlere.

2.4. Videregivelse av dine opplysninger til databehandlere uten for EU/EØS

To av våre databehandlere er etablert i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Gjennom databehandlernes sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, er de fornødne garantier for overførsel av opplysninger til USA, sikret. Dersom vi vil benytte andre databehandlere etablert uten for EU/EØS enn de to nevnte, vil dette alltid skje med sikring av gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC's sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active・@

3. Dine rettigheter

3.1. Innsiktsretten

Du har alltid rett til å anmode om utlevering av opplysninger, bl.a. hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som det evt. måtte være, samt informasjon om hvor oplysningerne stammer fra.

Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysninger, som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@zoopermarked.no. Du skal kunne dokumentere, at du er den, du utgir deg for å være.

3.2. Retten til beriktigelse

Du har rett til å få ukorrekte personopplysninger om deg selv, beriktiget av oss. Dersom du blir oppmerksom på, at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om dig, oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningerne kan bli korrigert. Du skal kunne dokumentere, at du er den, du utgir deg for å være.

3.3. Retten til sletting

Under visse vilkår har du rett til å få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. Hvis en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastslås, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger. Du skal kunne dokumentere, at du er den, du utgir deg for å være.

3.4. Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

Du har i noen situasjoner rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener, at de opplysningene, som vi behandler om deg, ikke er korrekte. 

3.5. Retten til dataportabilitet

Du har i noen situasjoner rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig utbredt og maskinlesbart format og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

3.6. Retten til innsigelse

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, med henblikk på direkte markedsføring, bl. a. den profileringen som foretas, for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandlingen foretas på grunnlag av våre legitime interesser, jf. punkt 1.1 og 1.2. Hvis du ikke ønsker, at vi bruker dine personopplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette cookies, som det står beskrevet i vår cookiepolitik.

3.7. Retten til å omgjøre samtykke

Du har til enhver tid rett til å omgjøre et samtykke, som du har gitt oss til å behandle dine personopplysninger, bl.a. til utsending av nyhetsbrev.

3.8. Retten til å klage

Du kan alltid inngi en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å skrive til den dataansvarlige på kundeservice@zoopermarked.noeller via telefon 23 96 48 88 alle hverdager mellem kl. 10-14. 

4. Sletting av personoplysninger

4.1. Opplysninger innsamlet i forbindelse med din bruk av Zoopermarked.no, jf. pkt 1.1.

Opplysninger om dine bevegelser på Zoopermarked.no, som gjemmes i henhold til pkt. 1.1., slettes etter reglerne i Zoopermarkeds cookiepolitikk. De cookies, som Zoopermarked selv står for, slettes senest et år etter, at du senest har besøkt hjemmesiden, mens tredjeparts cookies har varierende utløpstider.

4.2. Opplysninger innsamlet i forbindelse med din bestilling, jf. pkt. 1.2.

Opplysninger, som vi gjemmer i forbindelse med et kjøp på Zoopermarked.no, jf. pkt. 1.2., vil som utgangspunkt bli slettet litt over to år etter kjøpet ditt, da tidsfristen for å reklamere over varen, da er utløpt. Vi forbeholder oss retten til å gjemme opplysningerne i lengre tid, hvis vi har et legitimt grunnlag for lengre oppbevaring – dette kan eksempelvis være hvis det er nødvendig for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller når oppbevaringen er nødvendig for at vi kan overholde lovkrav.

4.3. Opplysninger innsamlet ved hjelp av nyhetsbrev, jf. pkt. 1.3

Opplysninger som gjemmes i forbindelse med din tilmelding til nyhetsbrevet vårt jf. pkt. 1.3., slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, medmindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningerne.

5. Sikkerhet

5.1. Tekniske foranstaltninger

Vi har gjennomført relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, mot at personopplysninger på hendelig eller ulovlig vis tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot, at de kommer i uvedkommendes hender, eller misbrukes.

5.2. Ansattes adgang til dine opplysninger  

Kun ansatte, som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å kunne utføre arbeidet sitt, har adgang til disse.

6. Endringer i vår privatlivspolitikk (personvernerklæring)

6.1. Rett til å innføre endringer i vår privatlivspolitik

Dersom vi foretar endringer i vår privatlivspolitikk, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på Zoopermarked.no.

 

Senest oppdatert: 24. mai 2018